stelo

Leo Tolstoj «Kie estas amo, tie estas Dio»

Antaŭ nelonge mi ricevis broŝuron eldonitan en 1912, en kiu estis rakonto de Leo Tolstoj. Mi skanis la broŝuron kaj nun publikigas la rakonton ĉi-tie.
Homarano


Tutmonda Biblioteko je la memoro de L. Tolstoj.

KIE ESTAS AMO, TIE ESTAS DIO.


Rakonto De L. Tolstoj.

Tradukis el rusa lingvo N. Kabanov.

Tiu ĉi esperanta serio estas redaktata de d-ro N. Kabanov.

Eldono de la firmo «Posrednik» (Peranto)

Moskvo, 1912.

Collapse )
stelo

Kio estas Homaranismo?

La Homaranismo estas celado al pura homeco kaj al absoluta intergenta justeco kaj egaleco. En ĉiu lando tiu gento, kiu prezentas la plimulton kaj kutimis regi super la aliaj gentoj, longe ne komprenos la homaranismon; sed neniu gento povas scii, kio estos kun ĝi morgaŭ, kaj, pli aŭ malpli frue, ĉiuj honestaj homoj konvinkiĝos, ke regado per fortoj konvenas al bestoj, sed ne al homoj, kaj ke paca vivado sur la tero kaj ĉeso de militoj estas ebla ne per malfortikaj kaj maljustaj kompromisoj, sed nur per justeco absoluta, egala por ĉiuj gentoj, lokoj kaj tempoj.
L.L. ZamenhofMi intencas iom revivigi ĉi-tiun ĵurnalon. Mi planas fari ion similan al bulteno, anstataŭanto de la bulteno "Homarano" de iama Homaranisma Asocio Tutmonda. Tamen, la "eldonoj"-enskriboj aperos malofte.
Homarano